УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
Для використання платформи для участі в учбових процесах (заходах) на сайті eutalent.space
1. Визначення
Компанія, займенники «ми» та «нам» означають ТОВ «МЕЙНСТРІМ», реєстраційний номер 32913258, юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, що є контрактором Представництва ЄС в Україні і діє у рамках проекту «Впровадження творчих культурних та спортивних заходів в Україні з ініціативи ЄС».

1.1 Web-сайт EUtalent.space, далі «Сайт» — комплекс програмних засобів, розміщених на web-сервері tilda.cc, і призначених для технічного забезпечення сервісів Сайту.
Користувач — фізична особа, що добровільно і за встановленою формою пройшла реєстрацію на web-сайті EUtalent.space, з метою отримання послуг, що надаються Сайтом, яка є однією із сторін цієї Угоди з присвоєнням їй імені користувача (логіну) та Пароля, а також згодна з умовами цієї Угоди від свого імені та за згодою своїх батьків / законного представника (якщо користувач малолітній, неповнолітній) якого він є.

1.2 Ім'я користувача (логін) — послідовність символів, що однозначно виділяє (ідентифікує) кожного окремого користувача серед інших користувачів Сайту. В якості логіна може виступати адреса персональної електронної пошти.

1.3 Пароль — послідовність символів, відома тільки самому Користувачеві, що зберігається на Сайті в зашифрованому вигляді і використовувана для аутентифікації користувачів.

1.4 Користувач, Дитина – дошкільник (малолітня особа), учень (неповнолітня особа).
1.4 Неповнолітня особа - фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.
1.5 Малолітня особа - фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років.

1.4 Дошкільник —користувач Сайту МійКлас дошкільного віку, який відвідує дитячі дошкільні установи і діє від свого імені за згодою своїх батьків / законного представника.

1.5 Учень (школяр) — користувач Сайту МійКлас, учень початкового, основного або середнього загальноосвітнього закладу (школи), особа, яка користується уроками та настановами іншого в якій-небудь галузі знань, що діє від свого імені за згодою своїх батьків / законного представника.

1.6 Гість — користувач Сайту EUtalent.space, який в інших цілях одержує інформацію з Сайту.

1.7 Адміністрація Сайту «EUtalent.space» (далі — «Адміністрація») — група осіб, яка є офіційними уповноваженими представниками Сайту, і здійснює юридичний і фактичний супровід роботи Сайту.

1.8 Служба технічної підтримки — група фахівців, які консультують користувачів з технічних питань роботи Сайту, крім питань налаштування обладнання Користувача та інших питань, що не мають прямого відношення до Сайту.

1.9 Реєстрація — процедура, в ході якої Користувач повністю і беззаперечно приймає умови даної Угоди, надає достовірні дані про себе за затвердженою формою. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження Користувачем всіх її етапів, включаючи активацію, здійснювану переходом за унікальним посиланням, що відправляється на адресу електронної пошти, вказану Користувачем. Отримання цього посилання Користувачем є підтвердженням згоди Сайту зареєструвати Користувача. Перехід за вказаним посиланням Користувачем є моментом укладення цієї угоди між Користувачем і Адміністрацією.


2. Згода з умовами
Ці умови складають основу, спираючись на яку ви погоджуєтеся використовувати Платформу Компанії для участі в учбових процесах (заходах) на сайті eutalent.space.

2.1 Предметом Угоди користувача є надання Сайтом Користувачеві послуг з проведення дистанційних тренінгів для дошкільнят, школярів, а також інших заходів (інформація про які розміщується на Сайті).

2.2 До моменту реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою користувача та Політикою конфіденційності.

2.3 Пропозиція Адміністрації сайту прийняти умови цієї Угоди є публічною офертою. Прийняття Користувачем умов даної угоди є акцептом, який тягне виникнення у Користувача відповідних обов'язків щодо дотримання правил, передбачених цією Угодою.

2.4 Реєстрація Користувача на Сайті означає, що Користувач беззаперечно і в повному обсязі приймає цю Угоду користувача (акцепт оферти).

2.5 Адміністрація сайту залишає за собою право змінювати і (або) доповнювати цю Угоду користувача в будь-який момент без попереднього повідомлення Користувача.

2.6 Обов'язок ознайомлення з діючою редакцією Угоди користувача покладається на Користувача (чинна редакція Угоди користувача розташовується в мережі Інтернет за адресою: https://eutalent.space/confidentiality).

2.7 Користування послугами, представленими на Сайті після внесення змін та (або) доповнень до Угоди, означає, що Користувач згоден з такими змінами і (або) доповненнями.

2.8 З метою підтримки повноцінного доступу до Сайту встановлюються такі технічні вимоги:
сучасний браузер з підтримкою CSS 3.0, JavaScript 2.0, Cookies і деяких елементів HTML5;
Сайт працює в більшості сучасних браузерів, як на комп'ютерах, так і на мобільних пристроях;
Сайт повністю підтримує браузери: Microsoft Internet Explorer версії 11 і вище, Google Chrome (остання версія), Firefox (остання версія), Safari (7 і вище), Google Chrome для Android, Safari для iOS 5 або вище; постійне Інтернет-підключення з пропускною здатністю не менше 128 кбіт / с (кілобіт в секунду).

Якщо вам необхідно зв'язатися з нами з приводу Платформи, ви можете зробити це через електронну пошту info@eutalent.space.

3. Згода батьків на реєстрацію (участь) Користувача (дитини) в учбових процесах (заходах) на сайті EUtalent.space*

3.0. Батьки малолітньої/неповнолітньої Користувача (дитини) (або опікун, піклувальник), які є її законними представниками, діють від її імені та в її інтересах, надалі разом – «Батьки», надають згоду ТОВ «МЕЙНСТРІМ», код ЄДРПОУ 32913258, місцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 9Б, оф. Д6-5, надалі – «Компанія» для реєстрації Дитиною на «сайті» EUtalent.space для її навчання та підтверджують, що Користувач (дитина) на сайті здійснює навчання, виконує завдання та приймає участь в різних конкурсах. Згода Батьків надається на необмежений строк або до завершення учбових процесів (заходів) на Сайті EUtalent.space.
3.1. Батьки надають згоду на реєстрацію їхньою Дитиною на сайті EUtalent.space для учбових процесів та для участі в конкурсах (заходах).
3.2. Батьки надають згоду в разі потреби на оприлюднення, розміщення в мережі Інтернет, в тому числі на сайті EUtalent.space під час проведення різних конкурсів (заходах), публічного голосування на сайті EUtalent.space чи в соціальних мережах фотографії Дитини (з занять та заходів закладу освіти), персональні роботи, які були виконані Дитиною для участі в різних конкурсах оголошених на сайті EUtalent.space з метою або без мети отримання прибутку Компанією чи третьою особою з дозволу Компанії.
3.3. Батьки та Дитина надають згоду на публічний показ, відтворення та розповсюдження, а саме – розміщення на сайті EUtalent.space Компанії, фотографій, учбових робіт, що виконала Дитина, інколи з зображенням Дитини в рамках конкурсу (заходу) EUtalent.space, в яких Дитина буде приймати участь.
3.4. Батьки підтверджують, що вони та Дитина ознайомлені зі умовами конкурсу в яких Дитина буде приймати участь та погоджуються з умовами конкурсу та Політикою конфіденційності.
3.5. Батьки підтверджують, що вони та Дитина ознайомлені зі Політикою конфіденційності при реєстрації на сайті EUtalent.space та в участі в конкурсах (заходах).
3.6. Батьки погоджуються, що всі майнові права інтелектуальної власності на об'єкти суміжних прав – виконаних Дитиною під час участі в конкурсах (заходах) та здійснення навчання, виконання завдання на сайті EUtalent.space, а саме: право на використання об'єктів суміжних прав будь-якими способами, в тому числі визначеними чинним законодавством України, виключне право дозволяти використання об'єктів суміжних прав, право перешкоджати неправомірному використанню об'єктів суміжних прав, у тому числі забороняти таке використання, та інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом, з моменту їх виникнення повністю належать Компанії протягом всього строку дії таких прав відповідно до законодавства України і поширюються на територію всього світу.
3.7.Батьки підтверджують, що реєстрація Дитиною на сайті EUtalent.space та її участь в конкурсах є добровільною та не будуть мати жодних претензій в майбутньому після реєстрації на Сайті.
3.8. Ця згода буде дійсною до тих пір, доки Батьки разом з Дитиною не забажають видалитися з сайту EUtalent.space, але інтелектуальна власність на попередні розміщені фото та роботи Дитини будуть зберігатися на постійній основі у Компанії з правом користування ними в своїй діяльності.
3.9. Цей розділ підтверджує Згоду Батьків Дитини з моменту закінчення реєстрації та прийняття цих Умов користування Сайтом, Умов конкурсу (заходу), та Політики конфіденційності.

4. Умови конкурсів
4.1 На Сайті пропонується взяти участь у Конкурсах за напрямками Танці, Малювання, Кулінарія та Музика для дошкільнят та школярів.

4.2 Умови Конкурсів описані на сторінках напрямів після навчальних відео уроків.

4.3 За умовами Конкурсів учасники мають виконати творче завдання описане в Умовах та опублікувати результати у форматі фото та/або відео в особистих соцмережах (Інстаграм, ТікТок, Ютуб тощо) із відповідним хештегом.

4.4 Учасники Конкурсу можуть надати Адміністрації сайту додаткову інформацію для кращого знаходження конкурсних матеріалів, такі як: номер телефону, посилання на опубліковане конкурсне завдання у соцмережах учасників конкурсу.

4.5 Строки проведення конкурсу визначені на період з 20.09.2021 по 07.10.2021. Підсумки та оголошення результатів Конкурсу буде оголошено на сайті EUtalent.space та особистим повідомленням переможців на вказану при реєстрації їх електронну адресу у період з 08.10.2021 по 10.10.2021.

4.6 Участь неповнолітніх (малолітніх) у Конкурсах відбувається за згодою батьків чи опікунів (законних представників) та регулюються Розділом 3 цих умов використання.

5. Використання Платформи

5.1 На Сайті надаються послуги з проведення дистанційних тренінгів для дошкільнят та школярів.
5.2 Послуги надаються на безоплатній основі. Перелік усіх послуг визначено на Сайті.

5.3 Користувачі Платформи несуть відповідальність за те, щоб всі особи, які отримують доступ до Платформи через їх інтернет-з'єднання, були поінформовані про ці умови і дотримувалися їх.

5. Технічні вимоги
Користувачі Платформи несуть відповідальність за прийняття всіх необхідних заходів для отримання доступу до Платформи, включаючи забезпечення використання технологій, що дозволяють використовувати Платформу. Для використання Платформи потрібні Сумісні пристрої, певне програмне забезпечення і доступ в Інтернет. На використання Платформи можуть впливати ці фактори, а вимоги можуть бути змінені в будь-який час. Ми докладемо всіх розумних зусиль, щоб повідомити вас про будь-які зміни.

Ви погоджуєтеся з тим, що Платформа може працювати не на всіх зазначених вище Сумісних пристроях, особливо на старих пристроях, браузерах та/або операційних системах.
Рекомендуємо забезпечити високошвидкісний доступ в Інтернет.

7. Облікові записи Учасників
Деякі важливі деталі про ваш Обліковий запис Учасника:
- Не розголошуйте нікому інформацію про ваш Обліковий запис;
- Ви особисто несете відповідальність за збереження конфіденційності та безпеки свого Облікового запису, паролей і за всі дії, які відбуваються на вашому Обліковому запису або через нього;
- Ви погоджуєтеся негайно повідомляти Компанії про будь-яке порушення безпеки вашого Облікового запису;
- Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті несанкціонованого використання вашого Облікового запису;
- Якщо ви створюєте Обліковий запис Учасника та/або використовуєте Платформу від чийогось імені, ви гарантуєте, що у вас є на це повноваження. Ви також приймаєте на себе всю відповідальність і зобов'язання за будь-які порушення цих умов в результаті будь-якої несанкціонованої діяльності, яку ви здійснюєте.
Ви не повинні отримувати або намагатися отримати доступ до Облікового запису Учасника, якщо у вас немає прав доступу.
Ви погоджуєтеся надавати точну і повну інформацію, коли ви стаєте Учасником і під час використання Платформи, а також погоджуєтеся оновлювати таку інформацію, щоб вона залишалася точною і повною.
Видалення облікового запису Учасника можливе за запитом до Адміністрації Сайту на електронну пошту info@eutalent.space

8. Конфіденційність
Ми поважаємо конфіденційність ваших даних. Ваше використання Платформи регулюється нашими Правилами захисту персональних даних.

9. Сервіси Платформи та доступ
Ми можемо змінити, призупинити або припинити роботу Платформи або будь-якого її Контенту в будь-який час, надіславши вам повідомлення або ні.
Ми не несемо відповідальності за недоступність Платформи або Контенту Платформи в разі порушення вами будь-якої з цих умов, а також за будь-яку недоступність, що знаходиться поза нашим контролем.

10. Правила використання
Ви погоджуєтесь використовувати Платформу і Контент Платформи строго відповідно до цих умов.

Ви маєте право використовувати Контент Платформи тільки в особистих некомерційних цілях. Ви не маєте права робити Контент Платформи доступним для будь-яких комерційних, освітніх або будь-яких інших цілей, не передбачених цими умовами.

Ви погоджуєтеся не порушувати, не обминати, не розбирати Платформу на складові коди, не декомпілювати, не здійснювати демонтаж і не змінювати будь-яким іншим чином технології безпеки, пов'язані з Платформою і Контентом Платформи, а також не втручатися, не видаляти і не змінювати інформацію про управління цифровими правами на Платформі і в Контенті Платформи, так само як не намагатися і не допомагати іншим особам у вчиненні таких дій.
Ви не повинні зловживати або використовувати Платформу, намагаючись скомпрометувати її сервіс, використовуючи технологічно шкідливі засоби або матеріали.

Ви не маєте права використовувати Платформу в будь-яких цілях, які є незаконними, не санкціонованими нами чи іншим чином суперечать цим умовам.
Використання вами Платформи може в будь-який час відслідковуватися і контролюватися Компанією або її постачальником послуг з метою дотримання зазначених умов.

11. Матеріали третіх сторін
Деяка інформація, що міститься на Платформі, може містити посилання на сайти, які не належать Компанії або не контролюються нею. Компанія не несе відповідальності за вміст таких сайтів або інших матеріалів третіх сторін, які можуть бути розміщені на Платформі.

12. Інтелектуальна власність
Платформа і Контент Платформи містять інформацію і матеріали, які належать Компанії та/або її правовласникам та/або постачальникам послуг, і захищені відповідними законами про інтелектуальну власність та іншими законами, в тому числі такими, що стосуються авторських прав. Компанія залишає за собою і такими третіми особами всі такі права в усіх юрисдикціях по всьому світі.

Ви не маєте (і не маєте дозволяти іншим особам) санкціонувати або допомагати іншим особам видаляти або втручатися в будь-які повідомлення про авторські права, що містяться в будь-якому Контенті Платформи.

Ми серйозно ставимося до порушення наших авторських прав (а також прав правовласників і постачальників послуг). Ви повинні:
- використовувати Контент Платформи і супутню інформацію та матеріали тільки в процесі використання Платформи відповідно до цих умов, а не в будь-яких інших цілях;
- не завантажувати, не копіювати, не відтворювати, не повідомляти громадськості, не передавати, не публікувати, не передавати в ефір, не змінювати чи не маніпулювати, не здавати в прокат, не брати в тимчасове користування, не продавати, не поширювати і не створювати похідних матеріалів від Контенту Платформи або будь-якої його частини;
- не копіювати, не відтворювати, не змінювати і не маніпулювати будь-якою частиною Платформи та/або її Контентом будь-яким способом;
- не використовувати Платформу або Контент Платформи будь-яким несанкціонованим чином.

Ми залишаємо за собою всі права і засоби правового захисту, доступні нам, щоб запобігти будь-якому порушенню прав інтелектуальної власності, що належать нам, правовласникам або постачальникам послуг, яка міститься в Контенті Платформи або на Платформі.
Торгові марки Компанії, знаки обслуговування, графічні зображення і логотипи, які використовуються спільно з Платформою, є інтелектуальною власністю Компанії. Інші товарні знаки, знаки обслуговування, графічні зображення і логотипи, які використовуються спільно з Платформою або Контентом Платформи, можуть бути товарними знаками відповідних власників. Вам не надається ніяких прав або ліцензій щодо будь-яких з зазначених вище торгових марок, а також щодо будь-якого використання таких торгових марок.

13. Припинення
Ми можемо:
- розірвати угоду, створену між вами та Компанією відповідно до цих умов; та
- призупинити доступ до Платформи (або будь-якої її частини) або будь-якого Контенту Платформи в будь-який час без попередження.
Ми не несемо відповідальності, якщо з будь-якої причини Платформа буде недоступна в будь-який час і протягом будь-якого періоду часу. Час від часу ми можемо обмежувати доступ до певних частин Платформи або її Контенту.
Ми маємо право припинити членство будь-якого Учасника в будь-який час, якщо, на нашу думку, він не виконав одну з цих умов.
Ви можете припинити використання Платформи в будь-який час.

4. Відсутність гарантій
Компанія не стверджує і не гарантує безперебійного або вільного від помилок використання Платформи і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають в результаті таких подій, що включають, серед іншого, втрату, пошкодження, атаки, віруси, втручання, хакерство чи інші порушення безпеки або будь-які інші фактори, що знаходяться поза розумним контролем Компанії та/або правовласників та/або постачальників послуг, включаючи, серед іншого, характер вашого Сумісного пристрою чи інтернет-з'єднання.
Тією мірою, якою це дозволено законом, Платформа та Контент Платформи надаються Компанією без будь-яких гарантій, крім передбачених законом, які надаються вам відповідно до чинного законодавства.

15. Обмеження відповідальності
Відповідальність Компанії обмежується відповідно до цих умов, а в інших випадках сумою будь-якої відповідальності, яка може виникнути відповідно до будь-якого застосовного законодавства, і виключно щодо невиконання будь-якої гарантії щодо постачання Компанією товарів або послуг, що відносяться до Платформи або будь-якого Контенту Платформи.
Компанія безпосередньо виключає будь-яку відповідальність за будь-які прямі або непрямі збитки або шкоду, понесені будь-яким користувачем у зв'язку з Платформою або її використанням, неможливістю використання або результатами використання.


16. Відмова від зобов'язань і відшкодування збитків
Ви погоджуєтеся відшкодовувати збитки і захищати Компанію, її директорів, посадових осіб, співробітників, афілійованих осіб, агентів, підрядників і правовласників від будь-яких претензій, що виникають у зв'язку з порушенням вами цих умов і використанням вами Платформи.
Компанія залишає за собою право вжити будь-яких заходів, яких вважатиме необхідними для стягнення будь-яких сум, які ви нам винні. Ви погоджуєтеся, що в такому випадку ви несете відповідальність за всі витрати, понесені нами, включаючи, серед іншого, оплату юридичних послуг, збори, арбітражні і судові витрати.

17. Різне
Ці умови становлять повну угоду між вами та Компанією щодо Платформи.
Якщо будь-яка частина цих умов буде визнана недійсною або такою, що не має позовної сили, інші частини цих умов залишаються чинними.
Наша нездатність забезпечити будь-яке право або положення відповідно до цих умов не буде являти собою відмову від такого положення або будь-якого іншого положення.
Ми не будемо нести відповідальність за невиконання будь-якого зобов'язання з причин, що не залежать від нас.

Ми можемо повідомити вам інформацію про Платформу, надіславши електронне повідомлення на вашу електронну адресу Учасника. Повідомлення вважаються чинними відразу після їх опублікування нами.

18. Заключні положення
Ці Умови та використання вами Платформи та Контенту Платформи регулюються юрисдикцією, в рамках якої зареєстрована Компанія, щодо будь-яких претензій або суперечок, будь-яким чином пов'язаних з використанням вами Платформи.

18.1 Ця угода набирає чинності після успішного проходження Користувачем реєстрації і діє до настання обставин, які обумовлюють необхідність зупинки функціонування Сайту і всіх його послуг, або до моменту розірвання відносин з Користувачем через порушення ним положень цієї угоди, або через припинення експлуатації послуг Користувачем, а також в інших випадках, передбачених законодавством та цією Угодою.

18.2 Реєструючись на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду з усіма положеннями Угоди, а також своє відповідність всім умовам, відбитим в формах реєстрації і необхідним для успішної реєстрації на Сайті.

18.3 Питання, не врегульовані цим Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.